top of page
brandon-hoogenboom-1w8wXJAwCaM-unsplash.jpg

KŪRYBIŠKA

MOKYMOSI

APLINKA KŪRĖJAMS

vivita-pattern-3-large-white.png

VIVITA LITHUANIA

Vivita, įsikūrusi 7 pasaulio šalyse, yra besimokanti bendruomenė, ugdanti autonomiškas, kūrybiškai bei kritiškai mąstančias asmenybes.

KAIP TAI DAROME?

Mąstysena, gebėjimai ir įrankiai. Visi šie veiksniai yra pagrindinės priemonės, kurių reikia būsimiems kūrėjams, inovatoriams ir kitiems poveikį darantiems asmenims, kad jie galėtų įgyvendinti savo idėjas.

 

Mūsų veiklos principas remiasi trimis kryptimis:

VIVITA_Auguste Lemezyte_2023 09 13_42.jpg

INOVACIJOS

SU VAIKAIS

Vivita komandos nariai kartu su vivinautais dirba dizaino agentūros principu - vaikai susipažįsta su įvairiomis bendruomenėmis, jose kylančiomis problemomis bei ieško inovatyvių galimybių jas spręsti.
14VIVI HU 2023 06 20 21.JPG

INOVACIJOS

VAIKAMS

Vivita komandos nariai kuria įvairius produktus, dirbtuvių koncepcijas, metodikas ir pan., skirtas vaikų kūrybiškumui bei kritinio mąstymo ugdymui.
VIVI HU Kaunas 230614 45.JPG

INOVACIJOS 

PAGAL VAIKUS

Vivita suteikia visą reikalingą pagalbą (technologijas, medžiagas ir įgūdžius) vivinautų idėjų įgyvendinimui. Tikime, kad tai padės vivinautams sukurti ir įgyvendinti originalias idėjas ar kūrinius, inicijuoti socialinių inovacijų projektus.
Vivita
lemezyte.photo-16.JPG

ĮKVĖPTI IŠRASTI KURTI

VIVITA Lithuania suteikia galimybę Lietuvos vaikams ir jaunimui kasdien patirti įtrauklų neformalų ugdymą.

Siekiame, kad vaikai patys įgytų žinių ir jiems reikalingų įgūdžių. Šiam tikslui pasiekti kuriame fizines ir skaitmenines erdves, technologijas bei pasitelkiame mentorių komandą. Kitokio neformalaus ugdymo proceso metu dirbame STEAM, dizaino procesu grįsto mąstymo, projektinio mokymosi ir kt. principais/metodais, kurie padeda kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti individualiai.

MŪSŲ ERDVĖS

Šiuo metu turime dvejas fizines vietas Vilniuje ir Kaune bei mobilią laboratoriją.

SEKITE MUS

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

MŪSŲ PARTNERIAI

VIVITA ateities kūrėjus įkvepia ir palaiko:

LABAS!

bottom of page