top of page

KŪRYBIŠKA

MOKYMOSI

APLINKA KŪRĖJAMS

VIVITA, įsikūrusi 7 pasaulio šalyse, yra tarptautinių kūrybiškumo akseleratorių ir smalsių kūrėjų bendruomenė.

Mes kuriame patirtis, paslaugas ir produktus, padedančius vaikams įgyti ir ugdyti įgūdžius, kūrybiškumą ir kritinį mąstymą bei padedančius valdyti reikiamus įrankius.

ĮKVĖPTI

IŠRASTI

KURTI

VIVITA Lithuania suteikia galimybę Lietuvos vaikams ir jaunimui kasdien patirti įtrauklų neformalų ugdymą.

Siekiame, kad vaikai patys įgytų žinių ir jiems reikalingų įgūdžių. Šiam tikslui pasiekti kuriame fizines ir skaitmenines erdves, technologijas bei pasitelkiame mentorių komandą. Kitokio neformalaus ugdymo proceso metu dirbame STEAM, dizaino procesu grįsto mąstymo, projektinio mokymosi ir kt. principais/metodais, kurie padeda kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti individualiai.

pexels-cottonbro-4705634.jpg

SUTEIKIAME
            SĄLYGAS VAIKŲ
INOVACIJOMS

VIVITA suteikia visą reikalingą pagalbą (technologijas, medžiagas ir įgūdžius) VIVINAUTŲ idėjų įgyvendinimui. Tikime, kad tai padės VIVINAUTAMS sukurti ir įgyvendinti originalias idėjas ar kūrinius, inicijuoti socialinių inovacijų projektus.

KURIAME
          INOVACIJAS
SU VAIKAIS

VIVITA komandos nariai kartu su VIVINAUTAIS dirba dizaino agentūros principu - vaikai susipažįsta su įvairiomis bendruomenėmis, jose kylančiomis problemomis bei ieško inovatyvių galimybių jas spręsti.

KURIAME
          INOVACIJAS
VAIKAMS

VIVITA komandos nariai kuria įvairius produktus, dirbtuvių koncepcijas, metodikas ir pan., skirtas  vaikų kūrybiškumui bei kritinio mąstymo ugdymui.

ERDVĖS

VIVISTOP UŽUPIS

Edukacinė erdvė, kur visoms idėjoms sakome TAIP ir padedame jauniesiems kūrėjams įgyvendinti savo sumanymus.

  • Instagram
  • Facebook

VIVI HU

Mobilios ir modulinių edukacinių erdvių sistema, kurioje susijungia bendruomenės, idėjos, technologijos ir kūryba.​

  • Instagram
  • Facebook
lemezyte.photo-16.JPG

TAPKITE

MŪSŲ

NARIU

REGISTRACIJA ČIA:

VIVITA, įsikūrusi 7 pasaulio šalyse, yra tarptautinių kūrybiškumo akseleratorių ir smalsių kūrėjų bendruomenė.

bottom of page